Добре дошли в онлайн платформата за обучение на Русенска търговско-индустриална камара. 

Като водеща бизнес организация ние виждаме бъдещето на региона през призмата на иновациите и новите идеи, ефективния диалог между частния и публичния сектор, утвърждаването на модерна предприемаческа култура. С поглед към това бъдеще, ние инвестираме усилия в предаването на знания, изграждане на ефективни партньорства и трансфер на международен опит, допринасящи за просперитета на бизнеса и обществото.

С тази цел създадохме и тази учебна платформа: една библиотека от онлайн курсове на обучение създадени в рамките на различни видове проекти финансирани от програма Еразъм+ на ЕС. Тематиката на всеки един от тях е различна и ето защо Ви каним да разгледате наличните курсове на обучение и да изберете да започнете онзи който е от интерес за вас.


  Available courses

  Проекта има за цел е да определи набор от основни умения, които да бъдат включени в автобиографията на новата фигура на корпоративния разказвач. Тези умения са комбинация от твърди и меки познания, които са необходими за изграждането на редица от полезни компетентности, знания и похвати, за да се създаде експертно представяне на историята за компаниите.

  Настоящият курс е насочен за специалисти и бизнес консултанти желаещи да развият уменията си за работа с социални предприемачи. Обучителните модули ще Ви въведат в основните аспекти и специфики на бизнес моделирането на социален бизнес. Курсът представя пътят, който един социален предприемач следва да измине от създаването на идея, през  осъществяването, до разрастването и трансфера й като устойчива добра практика. Тук ще откриете и практически насоки за работа със социалните предприемачи и съвети как да се подходи при осъществяването на консултантската услуга.  

  Курсът е насочен към хора желаещи да подобрят и / или развият знания и умения в мениджмънта на туристически дестинации. 

  Курсът се състои от 4 основни модула:

   1. Туризъм и дигитализация

  2. Инструменти при управлението на туристически дестинации 

  3. Маркетинг и популяризиране на туристически дестинации

  4. Онлайн общуване с клиенти и обратна връзка 

  Добре дошли в онлайн платформата на обучението по Споделена (Колаборативна) Икономика. Курсът е създаден в рамките на проект “co-LABOURative LAB: повишаване пригодността за заетост на безработните лица чрез колаборативна икономика и нови форма на наемане на работа". 

  Чрез този курс ще може да научите по-детайлно в какво се състои Икономиката на Споделяне (ИС), как работи, кои са успешните бизнес модели, как да се включим в нея и още много други важни теми за всеки начинаещ предприемач в тази сфера. Обучението е разделено на шест главни теми /модули/. Във всяка една от темите са включени учебни материали създадени от консорциума по проекта, презентации от присъствените сесии, видеа и други източници на информация. В някои от модулите ще видите и включени задания, чрез които да упражните наученото и най-вече да го приложите към Вашата собствена идея за предприемачество - използвайте ги свободно и положете усилия да ги усвоите до съвършенство.

  Екипът ни ще бъде на разположение ако имате някакви въпроси, чрез специално създадените за това форуми и възможност за директни вътрешни съобщения тук в платформата.

  Желаем Ви успех!

  Обучителен курс разработен в рамките на проект RESTART 4.0